فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

دادگاه رژیم، بهنام نورمحمدی را به دلیل چاپ تقویم تُرکی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

رادیو امید | 18:33 - 21.07.2018

 صبح امروز شنبه 30 تیر، دادگاه رسیدگی به پرونده بهنام نورمحمدی،  در شعبه 1029 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران برگزار شده و قاضی پرونده بهنام نورمحمدی را  با اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ تقویم تُرکی» به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

لازم به یادآوری است که، سه تن از فعالین  مدنی آذربایجان به نام های، بهنام نورمحمدی، یاسین ارفعی و مهدی قمری در اسفند 1396، به دلیل «چاپ تقویم تُرکی»،در دادگاههای رژیم  با اتهام واهی «اقدام علیه امنیت ملی»مواجه گشته اند.

هنوز نتایج دادگاه یاسین ارفعی و مهدی قمری مشخص نگشته است.

این سه فعال تُرک همچنین دوشنبه (27 فروردین 1397) به شعبه 7 بازپرسی زندان اوین در تهران احضار و اتهام «تشویش اذهان عمومی» و « تبلیغ علیه نظامی» به آنها ابلاغ شده بود.

کلید واژه ها