فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

خودکشی یک پناهجو در مانوس

رادیو امید | 12:31 - 02.10.2017

يك پناهجوي مانوسي ديگر، امروز در ميان بهت و حيرت ، به زندگي پر درد خود پايان داد.

کلید واژه ها