فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

حکم قطع دست برای دو نفر با اتهام سرقت در تهران

رادیو امید | 14:20 - 02.06.2017

دو نفر با اتهام سرقت در شعبه یازدهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی «متین راسخ» محاکمه شدند و قاضی دادگاه برای هر دوی این متهم حکم قطع دست صادر کرد.

تقی – ۳۰ ساله – و پرویز – ۳۱ ساله، به اتهام سرقت در شعبه یازدهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی «متین راسخ» حاضر شدند و قاضی دادگاه برای آنها حکم قطع دست صادر کرد.

یکی از این دو متهم گفت: «برای تأمین هزینه‌های شیمی‌درمانی همسر سرطانی‌ام، ناچار به سرقت بودم.»

و نیز گفت: الان سخت پشیمان هستم تمام تلاشم را برای جلب رضایت شکات انجام می‌دهم اما واقعاً تنها هستم و در زندان دستم به کسی نمی‌رسد که یاری‌ام کند و خبری از خانواده ام ندارم و نگران همسرم هستم ولی همگی‌شان فراموشم کرده‌اند.

کلید واژه ها