فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

حزب مودرات سوئد خواستار سخت تر شدن اعطای شهروندی به مهاجران شد

رادیو امید | 10:35 - 08.09.2017

توماس توبه و گونر استرومر از حزب مودرات سوئد در مقاله‌ای که در روزنامه داگنس نیهیتر، نوشته اند خواهان وضع شرایط سختگیرانه برای حصول شهروندی سویدن برای مهاجران شده اند.

این دو نماینده پارلمان نوشته اند، شهروندی سوئد باید ارزش بیشتر از امروز داشته باشد. از این جهت خواهان تغییرات هستیم. مقررات حصول شهروندی باید طوری وضع شود که روند به هم‌ پیوستگی اجتماعی را تقویت کند. مقررات ما باید قابل مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا و آلمان باشد.

این دو عضو ارشد حزب مودرات و نماینده پارلمان در ادامه نوشته اند که حصول شهروندی در سوئد از نظر حقوقی و نمادین موضوع بسیار مهم است. شهروندی در سوئد به معنی قرابت و نزدیکی است و زمینه بزرگی را برای هماهنگی و انسجام در جامعه فراهم می‌کند. پیش از نشست عمومی حزب مودرات در ماه اکتوبر چندین پیشنهاد مطرح خواهد شد که شرایط بدست‌آوردن شهروندی و تسهیل هم‌پیوستگی اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در ادامه نوشته شده است که سوئد باید کشور باز و آزادی باشد که تمام انسان‌ها در آن صرف‌ نظر از پیشینه‌شان، به حقوق خود دسترسی داشته باشند. اما همزمان، ما خواهان وضع الزامات هستیم. طوری که از همه انتظار می رود تا در حد توان‌شان بهترین نقش را در جامعه بازی کنند.

بسیاری از حقوق و امتیازات در هنگام دریافت اقامت دائم حاصل می شود و اما با دریافت شهروندی از نظر حقوقی موقعیت فرد دچار تغییر شده و از امکانات بیشتری برخوردار می‌گردد. از جمله اینکه، شهروندان دارای حق رای در انتخابات پارلمانی هستند و می‌توانند در برخی پست‌های رسمی مانند قاضی و پلیس کار کنند. در حالی که این امکان برای فردی که فقط اقامت دارد وجود ندارد. افرادی که دارای اقامت دائم هستند فقط می‌توانند در انتخابات محلی در سطح کمون‌ها شرکت کنند و به نماینده مورد نظر شان رای دهند.

کلید واژه ها