فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ثبت نام و مراحل پروسه پناهجویان در كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد – ترکیه

رادیو امید | 14:21 - 13.03.2018

در گذشته شخص پناهجو بعد از ورود به ترکیه باید به دفتر سازمان ملل در آنکارا و یا شهر وان در شرق ترکیه، مراجعه می کرد و آنها معمولا زمانی بین یک هفته تا دو ماه را تعیین می کردند تا دوباره به سازمان ملل مراجعه کرده و ثبت نام (پیش مصاحبه) شود. اما با توجه به ازدیاد تعداد پناهجویان در ترکیه بعد از سال 2012، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، مرحله ای ثبت نام پناهجویان را به موسسه آسام که یک سازمان ثبت شده محلی در ترکیه است به شکل پروژه های سالانه و قابل تمدید سپرده و به این طریق از ازدحام جمعیت در جلو دفتر سازمان ملل کاسته شد. بعدها بعضی پروسه های دیگری مثل مصاحبه های مالی و بررسی وضعیت مالی پناهندگان را نیز به این موسسه محلی سپرده است.

بعد از 2016 سیستم داده های آسام و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به هم متصل شده است و اطلاعات پناهجویانی که به آسام مراجعه کرده اند در سیستم های سازمان ملل موجود و دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. به عبارتی دو مرحله پناهجویی با هم ادغام و یکی شده است. برگه که در روز مراجعه به آسام دریافت می کنید در اصل همان برگه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه می باشد.

آسام يك سازمان اجرايى براى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان است كه از طرف كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پناهجويان را ثبت نام مي كند. به جز افراد با تابعيت سوريه و اروپاييان، پناهجويان از تمام مليت ها از اين طريق ثبت نام مي شوند.

مراحل ثبت نام در آسام:

هنگامى كه شما براى ثبت نام نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به آسام مراجعه مي كنيد، با شما و اعضای خانواده شما مصاحبه ی كوتاهى انجام مي شود و از اعضاء عكس گرفته مي شود. از شما تقاضا مي شود در هنگام مصاحبه مدارک خود را به همراه داشته باشيد (اعم از مدارك شناسايى، پاسپورت، مدارک پزشكى، گواهينامه ی رانندگى، و غيره). در طول زمان مصاحبه با زبان خودتان تكلم می كنيد و باید توضيح بدهيد چه دلايلى باعث شده تا كشورتان را ترک کنید و در صورت بازگشت چه اتفاقى براى شما خواهد افتاد. از شما خواسته خواهد شد كه همين توضيحات را در فرمى كه به شما داده خواهد شد نيز يادداشت كنيد.

کلید واژه ها