فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

توقف مهاجران غیرقانونی در آبهای لیبی

رادیو امید | 16:14 - 11.03.2018

 

سیل مهاجران هم چنان از آفریقا به سوی اروپا سرازیر می شوند،روز شنبه ۱۹ اسفند ۹۶ گارد ساحلی لیبی و پزشکان بدون مرز صدها مهاجر افریقایی را در نزدیک سواحلی جمع آوری کردند.

در روزهای اخير به خاطر آرامش آب‌های منطقه قاچاقچيان قايق‌های زيادی را به سوی ايتاليا روانه می‌کنند.

يک سخنگوی گارد ساحلی ليبی گفت دو قايق حامل مهاجران را شناسايی و متوقف کرده‌اند که يکی از آنها يک قايق بادی تفريحی با ۱۲۵ سرنشين بوده که در آب‌های غرب طرابلس از کار افتاده بود. قايق دوم نيز با ۱۱۰ سرنشين در آب‌های شرق طرابلس شناسايی و سپس بازگردانده شد.

قايق ديگری با ۱۱۰ مهاجر سرنشين آن توانست خود را به يک کشتی امدادرسانی پزشکان بدون مرز در آب‌های حوالی ۳۰ کيلومتری غرب طرابلس برساند و اين نهاد امدادرسان قرار است آنها را به ايتاليا منتقل کند.

بيش از نيمی از مهاجران اهل نيجريه، دو نفر فلسطينی و بقيه اهل کشورهای آفريقايی جنوب صحرا هستند.

در همين حال گارد ساحلی ليبی در زواره، يکی از نقاط اصلی که سابقا مهاجران از آنجا قاچاق می‌شدند گفت در طول شب با خنثی کردن حرکت چند قايق از ساحل، تعدادی از مهاجران را بازداشت کرده و بقيه گريخته‌اند.

گارد ساحلی تصاويری از مهاجران اهل آفريقا را که پس از بازداشت در تاريکی شب روی يک قايق بادی نشسته بودند منتشر کرده است.

ليبی هم اکنون نقطه اصلی سفر مهاجرانی است که می‌خواهند از طريق دريا خود را به اروپا برسانند. طی چهار سال گذشته در نتيجه سوء استفاده قاچاقچيان از خلاء امنيت در ليبی بيش از ۶۰۰ هزار مهاجر از مسير مديترانه مرکزی خود را به اروپا رسانده‌اند.

از تابستان سال گذشته که دولت مستقر در طرابلس و قاچاقچيان فعال در شهر صبراته به توافق رسيدند و بعد گروه‌های مسلح رقيب به طور کلی آنها را از اين شهر بيرون راندند تعداد سفرهای مهاجران از سواحل ليبی در حد چشمگيری کاهش يافته است.

درعين حال گارد ساحلی ليبی که مورد حمايت اتحاديه اروپاست گشت‌زنی و بازرسی‌های خود را افزايش داده و در بسياری موارد قبل از رسيدن قايق‌های حامل مهاجران به آب‌های بين‌المللی که از آنجا به اروپا می‌روند آنها را متوقف می‌کند.

کلید واژه ها