فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

تهدید به مرگ زندانیان سیاسی گوهر دشت و افزایش نگرانی ها

رادیو امید | 12:23 - 18.08.2018

به گزارش رادیو امید ، پس از هجوم و حمله زندانیان داعشی به زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت علیرغم اعتراض زندانیان سیاسی, ۱۵ الی ۲۰ نفر از زندانیان داعشی که در بند ۷ سالن ۲۱ هستند زندانیان سیاسی را تهدید کردند که در اولین فرصت آنها را با چاقو خواهند کشت.

طبق گفته زندانیان سیاسی و یکی از رابطین زندان این تهدید با چراغ سبز مسئولین زندان بالاخص ضیایی رییس زندان میباشد. با توجه به اوضاع پیش آمده خانواده زندانیان سیاسی پیش از پیش نگران عزیزانش هستند.

لازم به ذکر است در پی هجوم چندی قبل این افراد به زندانیان سیاسی سعید شیرزاد، لقمان مرادی، آرش صادقی، هوشنگ رضایی و ابراهیم فیروزی زخمی شده و چند زندانی دیگر نیز آسیب دیدند .

کلید واژه ها