فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

تغییر سیاستهای مهاجرتی آمریکا و تاثیر آن بر کانادا

رادیو امید | 13:09 - 25.10.2018

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد تغییر سیاست های مهاجرتی آمریکا بر کانادا ، کارفرمایان بیشتری در جستجوی کار در این کشور و مهاجرت کانادا هستند.

 

 

 

آمار متقاضیان هندی برای درخواست کار به کشور کانادا نسبت به دو سال قبل دو برابر افزایش داشته است.

براساس این تحقیق ، پژوهش های فرامرزی نشان داده است که متقاضیان کار از ۵۸ کشور دنیا که بین سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به دنبال شغل در امریکا بوده اند ، ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته است.

واقعیت امر، متقاضیان هندی هنوز به دنبال کار در آمریکا هستند تا سایر کشورها ، اما این فاصله بیشتر شده است.

در ۱۶ کشور از جمله مکزیک و برزیل، علاقه به بازار کار کانادا افزایش یافته است، زیرا علاقه به پیدا کردن کار در ایالات متحده در حال کاهش است.

بنابراین با توجه به تحقیقات بازار کانادا ، شرایط جذب نیروی کار خارجی از طریق اکسپرس اینتری و یا سایر دسته بندی های دیگر بسیار پرطرفدار است.

کلید واژه ها