فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

تشویق پناهجویان ایرانی برای برگشت به ایران در برلین

رادیو امید | 14:47 - 16.11.2018

تبلیغات «بازگشت داوطلبانه» به زبان فارسی در برلین برای پناهجویان ایرانی

 

 

 

تبلیغات «بازگشت داوطلبانه» به زبان فارسی در برلین برای مهاجران  با این محتوا که، در صورت اعلام آمادگی برای بازگشت داوطلبانه (علاوه بر هزینه‌های سفر) می‌توانید تا دوازده ماه هزینه‌های اضافی مربوط به واحد مسکونی در کشور زادگاه خود را دریافت نمایید.

کلید واژه ها