فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ترور فعال سیاسی عرب الاهواز در هلند

رادیو امید | 13:34 - 09.11.2017

احمد نسی یکی از رهبران عرب” الاحوازیون” در کشور هلند ترور شد.

به گفته نزدیکان وی، احمد نیسی(اجمد مولی) در شامگاه چهارشنبه در مقابل درب منزلش با شلیک 3 گلوله کشته شد.

او یکی از رهبران جنبش آزادی بخش خلق عرب ایران بود که سال ها در راستای حقوق ابتدائی عرب ها فعالیت می کرد.

فعالین عرب این ترور را به شاخه برون مرزی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهند.

کلید واژه ها