فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

تراژدی پناهجویان در مسیر اروپا

رادیو امید | 10:44 - 14.09.2017

سندی بلانسه مدیر صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در گفتگو با شبکه سراسری آلمان با اشاره به پناهجویانی که اکثرا از راه دریای مدیترانه به اروپا می رسند گفت آنان با کابوس شکنجه و تجاوز و بردگی مواجه می شوند. به همین خاطر یونیسف خواستار ایجاد مسیری امن و قانونی برای ورود پناهجویان به اروپا شده است. سندی افزود کودکان بی سرپرستی که مهاجرت را انتخاب می کنند دو برابر افراد بزرگسال دچار این اتفاق می شوند. طبق پژوهشی که یونیسف انجام داده است از هر ده کودک هشت نفر آنان مورد سوء استثمار و سوء رفتار می شوند.

کلید واژه ها