فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

تحت فشار قرارگرفتن سوئیس به دلیل سیاست های جدید مهاجرتی ایتالیا

رادیو امید | 12:36 - 25.05.2018

دولت تازه تشکیل شده  ایتالیا که برنده انتخابات چند ماه قبل این کشور شده بود، هشدار داده است که دیگر مسئولیت مهاجرینی را که به اساس قانون دوبلین به این کشور برگشتانده می شوند متقبل نمی شود.

 

کشور های اروپایی تا حال تعداد زیادی از مهاجرین را که از طریق دریای مدیترانه ابتدا وارد ایتالیا شده بودند به این کشور برگشت داده نشوند . که سوئیس هم از این مزیت قانون دوبلین استفاده زیادی برده است. از سال ۲۰۱۶ تا اپریل ۲۰۱۸  بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر از طریق ایتالیا وارد خاک سوئیس شده واینجا درخواست پناهندگی داده اند. به اساس آمار ها حدود پنجاه درصد این افراد دوباره به ایتالیا برگشتانده شده اند. طبق برنامه جدید مهاجریتی ایتالیا، سوئیس نگران است که دیگر نتواند از مزایای قانون دوبلین درخصوص ایتالیا استفاده کند. سیاست مداران راستگرای سوئیس خواهان تشدید کنترل مرزی و تقسیم عادلانه مهاجرین به کشور های اروپایی شده و نماینده حزب سبز با درک شرایط ایتالیا به عنوان کشور اولی در مسیر راه اروپا از طریق دریای مدیترانه، گفته است که ایتالیا میتواند مهاجرین تازه وارد را ثبت و راجستر نکند تا آنها برگشت داده نشوند.

احزاب  ایتالیا با شعار های ضد مهاجرتی، اخیرا در انتخابات این کشور بیشترین کرسی ها را بدست آوردند، وباید دید که در آینده چه قوانین دیگری را در خصوص مهاجرت تصویب خواهند کرد.

کلید واژه ها