فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

بیش از پانصد هزار پناهجوی سوری به مدرسه می روند

رادیو امید | 16:18 - 10.10.2017

از حدود یک میلیون کودک سوری پناهجو در ترکیه که سن مدرسه قرار دارند پانصد و سی و سه هزار نفر آنان در مراکز آموزشی تحصیل می کنند.

علی یالچین با اشاره به گزارش ( آموزش کودکان سوری، مشکلات و پیشنهادات ) گفت : از سه میلیون و دیویست هزار سوری حاظر در ترکیه حدود یک میلیون نفر در سن مدرسه هستند و بیش از نیمی از آنها به مدرسه می روند. یالچین افزود: بیشتر هزینه های کودکان توسط ترکیه تامین میشود، اتحادیه اروپا وعده پرداخت کمک سه میلیارد یورو داده است که تنها سی میلیون یورو دریافت کرده ایم.

کلید واژه ها