فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

بعد از یک سال، پرداخت شکر بجای پول، برای کشاورزان اردبیلی!!!

رادیو امید | 11:09 - 05.06.2018

کشاورزان استان اردبیل که به توصیه مسئولان جهاد کشاورزی استان در سال زراعی گذشته از کشت سیب زمینی صرف نظر کردند و به جای آن چغندر قند کاشتند، اکنون و پس از یک سال انتظار درآمدی از محل فروش محصول خود به دست نیاورده اند؛

رخدادی عجیب که گویا قرار است از سوی مسئولان با مجموعه اقداماتی عجیب تر پاسخ داده شود!جمع زیادی از کشاورزان دشت اردبیل که در سال زراعی گذشته و در راستای سیاست تغییر الگوی کشت کشاورزی، کشت محصول چغندر قند را به جای سیب زمینی در دستور کار خود قرار دادند، اکنون و بنا بر گزارش‌های دریافتی با مشکل دریافت درآمد حاصل از فروش محصول خود رو به رو هستند و خریداران محصول آن‌ها توانایی پرداخت پولشان را ندارند.این را می‌توان از گفته‌های خلیل نیکشاد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برداشت کرد که در همین رابطه به رسانه‌های محلی گفت: طرح جایگزین کشت سیب‌زمینی در دشت اردبیل که با تغییر الگوی کشت با محوریت چغندر قند انجام شده به دلایلی با ناکامی و شکست روبرو شده است.
در همین رابطه مدیرعامل کشت و صنعت عنوان داشت به جای مطالبات کشاورزان شکر تحویل زارعین دهند!

کلید واژه ها