فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

برگزاری جلسه هم اندیشی رادیو امید در آنکارا در خصوص تظاهرات سراسری در ایران

رادیو امید | 21:36 - 08.01.2018

 

بعد از ظهر یکشنبه جلسه هم اندیشی برخی از پناهجویان ساکن در آنکارا در خصوص تظاهرات سراسری اخیر در ایران برگزار شد. در این جلسه که توسط رادیو امید برگزار شده بود تعدادی از پناهجویان به تبادل آرا و صحبت در خصوص رویدادهای اخیر و تظاهرات سراسری پرداختند.


افراد شرکت کننده در این جلسه در خصوص ابعاد و گستردگی تظاهرات، سرکوب تظاهرات کنندگان از سوی جمهوری اسلامی ایران، ابعاد حقوق بشری برخورد با تظاهرات کنندگان و راهکارهای ممکن جهت حمایت از تظاهرات سراسری در ایران به تضارب آرا پرداختند.

کلید واژه ها