فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

بروکسل مسيري براي رسيدن به انگلستان

رادیو امید | 14:28 - 18.09.2017

بعد از تخلیه کمپ نابسامان کاله در فرانسه، مهاجران برای تلاش برای رسیدن به انگلستان بروکسل را به عنوان مسیر حرکت خود انتخاب کردند، بروکسل به ایستگاه ترانزیتی برای مهاجران به سوی بریتانیا تبدیل شده است، بسیاری از مهاجرین امید دارند که بتوانند از این مسیر به صورت غیر قانونی خود را به لندن برسانند.

کلید واژه ها