فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

بحرانی شدن وضعیت صنعت هوایی

رادیو امید | 11:07 - 27.08.2018

محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران با انتقاد از افزایش بدون ضابطه نرخ بلیت هواپیما در ماه های اخیر در این کشور گفت این موضوع بسیاری از هواپیماها را زمین گیر کرده و با توجه به بحرانی شدن وضعیت صنعت هوایی در کشور و بروز مشکلات عدیده برای مسافران نامه ای به وزیر راه و شهرسازی و همچنین رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری “خانه ملت” وابسته به مجلس ایران، وی با تاکید بر اینکه طی نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور خواسته ایم با نظارت های بیشتر نرخ بلیت هواپیما را به کانال قیمت های منطقی هدایت کند، افزود: متاسفانه افزایش بدون ضابطه و بیش از حد نرخ بلیت هواپیما بسیاری از سفرهای هوایی مسافران را لغو کرده است. 

رضایی با بیان اینکه با ادامه رویه فعلی با کاهش چشم گیر تقاضا برای سفرهای هوایی مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: کاهش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل هوایی این صنعت را زمین گیر خواهد کرد از این رو برای جلوگیری از این پیشامد بد باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

وی با اشاره به تذکرهای پی در پی کمیسیون عمران مجلس در پی گرانی نرخ بلیت هواپیما به وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: 50 درصد افزایش نرخ بلیت هواپیما به تلاطم بازار ارز مرتبط بوده و مابقی به ضعف مدیریت ها مربوط است.

کلید واژه ها