فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

بازجوی سپاه تهدید کرد اگر درویش عباس دهقانی اعتراف نکند به همسرش تجاوز میکند

رادیو امید | 14:55 - 30.03.2018

روز پنجشنبه۹ فروردین۹۷، بازجویان سپاه پاسداران در زندان، درویش عباس دهقانی را تهدید کردند که اگر اعترافی را که از او میخواهند ندهد به همسر باردارش در مقابل چشمانش تجاوز خواهند کرد.

شکنجه برای گرفتن اعتراف در زندانهای ایران و شکنجه به شکل  زدن شلاقهای پیاپی بر نقاط حساس بدن و بیداری دادن های طولانی و نهایتا کشتن زندانیان بااسم (خودکشی کردن) از روشهای رایج شکنجه برای گرفتن اعتراف از زندانیانی است که به طور خاص تحت بازجویی سپاه و وزارت اطلاعات قرار میگیرند.

اکثر زنان و دخترانی که تحت عنوان زندانیان سیاسی به زندان می افتند توسط بازجویان مورد آزار جنسی و تجاوز قرار میگیرند.

تجاوز به زنان زندانی در مقابل چشمان همسرانشان و تجاوز به مادران در مقابل چشمان کودکانشان از اوایل دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی رایج بوده است.

این تعدیات اساسا چیزی نبوده که از چشم بنیانگذار این حکومت ظالم پوشیده باشد. و صدر تا ذیل این حکومت درگیر این جنایتها میباشند.

بسیاری از زنان به دلیل حجب زنانه هرگز این موضوعات را بیرونی نمیکنند و بسیاری از خودکشی های زنان بعد از زندان به همین دلیل صورت میگیرد.

بسیاری از زندانیان سیاسی زن از جمله خانم زهرا کاظمی خبرنگار پس از تجاوز کشته شدند. ابزار تجاوز برای اعتراف گیری از شنیع‌ترین شیوه های اعتراف گیری است که در جمهوری اسلامی ایران بازجویان به صورت سیستماتیک از آن استفاده میکنند و به کسی هم پاسخگو نیستند.

کلید واژه ها