فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ایران در طول برجام، از شیوه های فریبکارانه برای تقویت تروریسم، بیدادگری و بی ثباتی منطقه ای، استفاده کرد

رادیو امید | 13:04 - 09.06.2018

« ایران همچنین در طول برجام، از شیوه های فریبکارانه برای کسب غیر قانونی قطعات هواپیما از سراسر دنیا برای تقویت تروریسم، بیدادگری و بی ثباتی منطقه ای، استفاده کرد. خطوط هوایی غیر نظامی ایران نقشی حیاتی در ارسال اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سلاح، تجهیزات و منابع مالی به مقاصد بین المللی برای پیشبرد فعالیتهای تروریستی با پشتوانه دولتی رژیم ایران، بازی کردند.» 


سیگال ماندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می گوید: در روزهای پس از برجام، ایران فرصتی کافی داشت تا اقدامات لازم را برای مطرح کردن خود به عنوان کشوری که شایسته سرمایه گذاری است، انجام دهد. بار مسئوولیت برای اقدام لازم برای مشروع ساختن خود، بر عهده رژیم ایران بود. اما بار دیگر نتوانست اینکار را بکند. رژیم ایران بارها فرصت نفی کردن فعالیتهای بدخواهانه خود را داشته است. برای بیش از یک دهه FATF تهدید تامین مالی تروریستی از جانب رژیم ایران، و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی دارد، را بر شمرده است.

کلید واژه ها