فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ایجاد مرکز جدیدی برای روند پناهندگی و اخراج در آلمان

رادیو امید | 13:17 - 31.03.2018

قرار است که پناهجویان تا زمان پایان روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی در مرکز بازگشت نگهداری شوند که در آلمانی به آن «مرکز انکر» می‌گویند. پناهجویان از روز رسیدن به آلمان تا زمانی که سرنوشت شان معلوم نشده است، در این مراکز نگهداری خواهند شد. اگر آن ها شانس ماندن در آلمان داشته باشند، به یکی از نواحی آلمان انتقال داده می شوند. در نظر است که اگر پناهجویان رد شوند، از همین مراکز دوباره به کشور شان بازگشت داده شود.

انکر (Anker) اختصار چهار کلمه آلمانی «رسیدن، تصمیم‌گیری‌، تقسیمات به نواحی و بازگشت» است و قرار است که همه این کارها در همین مرکز صورت بگیرد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال (از حزب سوسیال مسیحی بایرن) در پاسخ به این سوال که  پناهجویان تا چه زمانی در این مراکز نگهداری خواهند شد، گفت: «تا زمانی که وضعیت اقامت آن ها روشن شده باشد». ساخت مراکز بازگشت در توافقنامه حکومت ائتلافی آلمان درج شده است. اتحادیه دو حزب خواهری دموکرات مسیحی آلمان و سوسیال مسیحی بایرن و حزب سوسیال دموکرات آلمان بر سر ساخت چنین مراکزی به توافق رسیده بودند.

کلید واژه ها