فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

انتقاد نمایندگان پارلمان سوئد از روابط دیپلماتیک وتجاری سوئد با ایران

رادیو امید | 12:07 - 23.01.2018

 نمایندگان پارلمانی از وزیر خارجه پرسیده‌اند که چرا واکنش دولت سوئد در برابر سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان توسط حکومت ایران نا متعادل، ضعیف و نامشخص بوده است. این نمایندگان از روابط تجاری و دیپلماتیک سوئد با ایران انتقاد کرده‌اند.

 مارکوس ویشل از حزب دموکرات‌های سوئد و سوفیا دام از حزب دموکرات مسیحی از وزیر خارجه در مورد موضع نامشخص و ضعیف دولت سوئد در قبال اعتراض‌های اخیر در ایران خواسته اند تا توضیح دهد. این نمایندگان چگونگی روابط تجاری با ایران را نیز زیر سوال برده‌اند.

سوفیا دام در مناظره پارلمانی که به این منظور روز جمعه در پارلمان راه افتاده بود گفته است که چرا دولت فیمینستی سوئد ترجیح داده است تا روابط دیپلماتیک خود را در این سطح بلند با رژیمی تنظیم کند که یکی از سرکوبگر ترین رژیم‌ها در جهان در برابر زنان بوده است.

مارگوت والستروم در پاسخ به انتقادهای نمایندگان پارلمان گفت که در چندین مورد از سوی ما تذکر یافت که استفاده از خشونت در برابر معترضان غیر قابل قبول است و ادامه چنین وضعیت باید متوقف شود.

سوفیا دام از حزب دموکرات مسیحی در واکنش به جواب‌های وزیر خارجه گفت که این پاسخ‌ها واضح و مشخص نیستند. به همین ترتیب نماینده حزب دموکرات‌های سوئد مارکوس ویشل گفته است که وزیر خارجه به تمامی پرسش‌های موجود پاسخ نداده است. او می‌گوید: چنین واکنش‌ها ویا نبود واکنشی نمایندگی از تناقض در سیاست خارجی ما می‌کند.

اما مارگوت والستروم تاکید بر گفتگو و حفظ روابط با ایران کرد. و پرسید که در غیر این چه باید کرد؟ او گفته است که گزینه پیشنهادی بجای گفتگو و داشتن روابط دیپلماتیک چه می‌تواند باشد؟ او تصریح کرده است که انزوای چند ساله هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت در ایران نگذاشت.

مارکوس ویشل نماینده حزب دموکراتهای سوئد در یک پرسش جداگانه تحت عنوان “تجارت با دیکتاتور ایران” از ان لیند، وزیر تجارت، پرسیده است که صادرات ابزارهای که در زمینه فنآوری اطلاعاتی بکار می‌روند به ایران چگونه است؟ او باور دارد که حکومت ایران از چنین امکاناتی برای محدود ساختن اینترنت و آزادی بیان سوء استفاده‌ می‌کند. وزیر تجارت در نامه‌ای در پاسخ به این پرسش گفته است که صادرات چنین ابزارها در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا به ایران ممنوع است.

کارشناسان باور دارند که روابط تجاری و اقتصادی سوئد با ایران یکی از مسائلی است که باعث می‌شود دولت سوئد موضعگیری محتاطانه در قبال تحولات ایران اتخاذ کند. نیما غلام‌علی‌پور از حزب دموکرات سوئد باور دارد که روابط تجاری با ایران به گفته او به رژیم توسعه طلب فرصت بیشتر می‌دهد تا به اهداف خود در ایران و منطقه برسد.

دانیال عصایی از حزب دموکرات مسیحی، باور دارد که حزب سوسیال دموکرات در برابر رژیم ایران با رویکرد غیرمنتقدانه موضعگیری می‌کند. او می‌گوید که سوئد در ایران منافع اقتصادی دارد و از این جهت در روابط میان دو کشور بحث اقتصاد و تجارت در اولویت قراردارد. او اضافه می‌کند: از سوی دیگر مشخص نبودن خواسته‌های تظاهرکنندگان در تحولات اخیر باعث شده است که حمایت از این جریان برای کشورهای مانند سوئد مشکل‌تر شود.

منبع: رادیو سوئد

کلید واژه ها