فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

افزایش پناهجویان در دانشگاههای آلمان

رادیو امید | 12:59 - 21.11.2017

در سال های آینده بیش از ۴۰ هزار پناهجو در دانشگاه های آلمان وارد خواهند شد،پناهجویان در مراکز آموزش عالی آلمان می توانند در همه رشته ها به تحصیل ادامه دهند.

تا سال ۲۰۲۰ دست کم ۴۰ هزار پناهجو در دانشگاه های آلمان مشغول به تحصیل خواهند شد. در صورت برطرف سازی موانع زبان، صحت و منابع مالی پناهجویان، ممکن است این رقم به دو برابر افزایش یابد.
براساس گزارش “مککینسی”، انجمن بنیاد ها و مشوره دهی تصدی ها که به روز دوشنبه نشر شده است، تا سه سال آینده رقم پناهجویانی که در دانشگاه های آلمان ثبت نام می شوند به ۴۰ هزار تن خواهد رسید. سولفیگ هیرونیموس، شریک این شرکت گفته است: “انگیزه بسیاری پناهجویان در نخستین ماه های رسیدن آنان به آلمان به گونه ویژه بالا است”.
از منظر این انجمن باید از توانایی ها به گونه موثر استفاده شود و در برابر، مدت زمان ورود به دوره تحصیل به وسیله توسعه صنوف زبان و رشته در لیسه های عالی باید کوتاه گردند.
در بخشی از توصیه های این انجمن آمده است که شایستگی پناهجویان باید به گونه بهتر مورد ارزیابی قرار گرفته و ثبت گردد. برای آنان پیش از ورود به دوره های آموزشی مشورتدهی صورت بگیرد تا آنان بتوانند از این طریق محل مناسب و رشته دلخواه خود را در سیستم آموزشی آلمان پیدا کنند.
فولکر مایر-گوکل معاون سکرتر جنرال انجمن موسسات و مشورتدهی برای شرکت های “مککینسی” گفت: «سیستم لیسه های عالی ما اساسآ در مسیر درست در حرکت است، اما این حرکت به گونه قناعت بخش سریع نیست». او گفت که در رشته عملی-ریاضی شمار دانش آموزان اندک است. بر اساس یافته های این تحقیق، در طیف وسیع تر فقدان دانشمندان علوم کمپیوتر در آینده محسوس می باشد. این گزارش می رساند که تا سطح ۹۵ هزار تن متخصص اطلاعات و حدود ۲۴ هزار آموزگار علوم کمپیوتر کمبود می باشد.

کلید واژه ها