فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

افزايش فشار امنيتي به خبر نگاران ايراني در خارج از کشور

رادیو امید | 21:44 - 08.09.2017

سازمان گزارش گران بدون مرز با همکاری دیدبان فعال در آزادی مطبوعات طبق گزارش اعلام کردند، که رژیم ایران با قوانین سخت قضایی و همچنین شبکه جاسوسی خود جهت تهدید روزنامه نگاران استفاده می کند. تا اهرم فشار بر روی آنان در دست داشته باشد .یبق این گزارش در یک سال اخیر بیش از پنجاه روزنامه نگار شاغل در خارج از ایران مورد تهدید قرار گرفته و گزارشهایی مبنی بر بازجویی از خانواده ده روزنامه نگار نیز دیده می شود.

کلید واژه ها