فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

اصل برائت در قانون

رادیو امید | 11:13 - 13.02.2018

اصل برائت يکی از پايه‌ای‌ترين اصول دادرسی است كه در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. طبق اين اصل هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اين‌كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. رعایت حقوق دفاعی افراد در …

کلید واژه ها