فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

استقرار سربازان دانمارک در مرز آلمان برای جلوگیری از ورود مهاجران +فایل صوتی

رادیو امید | 15:42 - 03.10.2017

مسافرینی که از مرز آلمان داخل دانمارک می شوند مورد کنترل سربازان قرار می گیرند.

دانمارک از روز جمعه سربازانی را برای کنترل مرز خود با آلمان مستقر می کند تا از ورود غیر قانونی مهاجران جلوگیری کند.

مقامات دانمارک می گویند که سربازان جدید فقط در پشت صحنه فعالیت می کنند و مستقیما وارد عمل نمی شوند.

در این عملیات صد و شصت سرباز دانمارکی فعالیت میکند که حدود نیمی از آنها برای حفاظت از نمادهای یهودی و سفارت اسرائیل در کوپنهاگن در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که هفته گذشته کمسیون اروپا توسعه موقتی کنترل مرزی را در داخل حوزه کشورهای اروپایی برای اهداف امنیتی پیشنهاد کرد.

کلید واژه ها