فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

ادغام پناهجویان موضوع جدی شهرهای آلمان

رادیو امید | 10:13 - 27.12.2017

 شهرها و نواحی آلمان نسبت به شکست روند ادغام پناهجویان به جامعه این کشور هشدار می دهند. آنان توصیه می کنند که از کشورهای دیگر چون دنمارک الگوگیری صورت گیرد. در این میان ایالت زارلند انتقادات شدیدی را مطرح کرده است.

شماری از نواحی و شهرها در آلمان نسبت به بی توجهی در روند ادغام سریع پناهجویان به بازارهای کار ابراز نگرانی کرده اند. گیرد لاندسبرگ، رئیس عمومی انجمن شهرها و نواحی این کشور در گفتگو با گروه رسانه ای «فونکه» گفته است که تا اواسط سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۶۰۰ هزار پناهجو واجد شرایط استخدام به کار بودند اما به دلیل بیکار بودن کمک های اجتماعی «سوسیال» را دریافت می کردند.

لاندسبرگ با شکایت از افزایش این رقم در سال روان افزود: «این افزایش بالاتر از ۲۵۰ هزار نفری نسبت به سال گذشته را نشان می دهد». به بیان او، کم تر از ۲۰۰ هزار پناهجو تا میانه سال جاری از طریق مصروفیت های شغلی خویش بیمه اجتماعی خود را پرداخت می کردند.

رئیس انجمن شهرها و نواحی آلمان همچنان افزود: «این ارقام نشان می دهند که ما باید تلاش های زیادی را انجام بدهیم، تا زمنیه ادغام پناهجویان در بازار کار مساعد گردد». او با اشاره به وضعیت پناهجویان در دنمارک اشاره نموده که «در آنجا پناهجویان در کوتاه ترین زمان ممکن به بازار کار راه پیدا می کنند و یادگیری زبان آنان هم به گونه موازی انجام می شود».

لاندسبرگ افزود: «آلمان باید با الگوهای سفت و محکم خداحافظی کند، در برابر چالش های تازه با طرح های جدید واکنش نشان بدهد و یادگیری زبان در محیط کار بهتر صورت می گیرد».

رئیس انجمن شهرها و نواحی آلمان از فابریکه های تولیدی خواست که «تلاش های جدی و همکاری بیشتر را در بخش ادغام پناهجویان در بازار کار انجام بدهند». به بیان لاندسبرگ، انجمن های محلی برای کار ایجاد گردند که با شوراها، اتاق تجارت، شرکت ها، اقتصاد منطقه ای و موسسات تحصیلی هماهنگ باشند.

او همچنان تاکید کرد: «ادغام در بازار کار می تواند توسط حمایت فردی در ساحه عمل به موفقیت بیانجامد. ما نباید این شانس را که به منافع نواحی و افراد پناهجو می باشد، از دست بدهیم».

 

از سوی هم آنیگریت کرامپ کارنباور، نخست وزیر ایالت زارلند خواستار تشخیص دقیق سن پناهجویانی که خود را زیر سن معرفی می کنند، شده است. کرامپ کارنباور در گفتگو با روزنامه «ولت» آلمان گفت که شماری از پناهجویان سن و سال خود را غلط می گویند تا با آنان در پرتو قانون خدمات جوانان به جای قانون پناهندگی رفتار صورت بگیرد.

نخست وزیر ایالت زارلند تاکید می کند، با پناهجویانی که با ادارات در تشخیص هویت شان همکاری نمی کنند و یا مدارک خود را نابود می کنند، باید رفتار جدی صورت بگیرد. آنیگریت کرامپ کارنباور افزود که حکومت باید از همه امکانات به هدف شناسایی دقیق هویت یک فرد استفاده کند و حتی «در صورت ضرورت به منابع اطلاعاتی دیگر مانند تلفن همراه شان نیز مراجعه شود».

با این همه، دسترسی به اطلاعات تلفن همراه یک عمل استثنایی در شرایط حاضر به شمار می رود. حکومت جدید اتریش در گذشته های نزدیک تصمیم به عملی نمودن طرحی گرفته است که باعث آشفتگی نیز گردیده است. بر اساس این طرح، اداره های اتریش خواهند توانست به پول نقد و موبایل های همراه پناهجویان دسترسی داشته باشند. هدف اساسی این اقدام تشخیص دقیق هویت پناهجویان عنوان شده است. به اطلاعات موبایل آنان به دلیلی مراجعه می شود تا دریابند که یک پناهجو از کدام مسیر آمده است و با کی ها تماس داشته است.

کلید واژه ها