فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

اخراج یک گروه دیگر از مهاجران غیر قانونی از یونان به ترکیه

رادیو امید | 16:07 - 09.10.2017

مقامات یونان با حمایت سازمان حفاظت از مرزهای اروپایی “فرونتکس” بار دیگر گروهی از مهاجران را به ترکیه اخراج کردند. اخراج مهاجران از یونان به ترکیه با انتقادهای شدید سازمان های حقوق بشری روبرو است.

پلیس در آتن پایتخت یونان بار دیگر از اخراج گروهی از مهاجران به یونان خبر داد. پس از گذشت چندین ماه، این اولین اخراج گروهی مهاجران سوریایی از یونان به ترکیه است.

اخراج مهاجران سوریایی پس از آن متوقف شده بود که دو مهاجر سوریایی، به خاطر اخراج شان به محکمه شکایت کرده بودند. آنها ادعا کرده بودند که ترکیه برای آنان کشوری امن نیست که با رد دعوای این مهاجرین تخراج مهاجران سوری از سر گرفته شد.

براساس این توافقنامه، در برابر هر مهاجر سوریایی اخراج شده از یونان به ترکیه، اتحادیه اروپا یک مهاجر دیگر سوریایی را به صورت قانونی از این کشور می پذیرد و براساس قانون تقسیم مهاجران، مستقیما به یکی از کشورهای عضوش می فرستد.

 

کلید واژه ها