فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

اخراج گروهی از پناهجویان از یونان به ترکیه

رادیو امید | 14:28 - 13.02.2018

 

به گزارش برخی از منابع همه پناهجویان از یونان به ترکیه باز گردانده نمی شود،بر اساس این گزارش تنها ۱۶ درصد ازپناهجویان از یونان به ترکیه باز گردانده خواهند شد.

یک مقام پیشین اداره امور پناهجویان یونان گفته است که این کشور از توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در مورد پناهجویان تنها به گونه محدودی مستفید می‌شود و تنها بخش کوچکی از پناهجویان به ترکیه بازگردانده خواهد شد.

مارییا ستفروپولو، رئیس پیشین اداره امور پناهجویان یونان، توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه در مورد پناهجویان را هیچ کمک بزرگی برای کشورش نمی‌داند. ستفروپولو در مصاحبه ای با روزنامه یونانی “کاتیمیرینی”، که به روز یکشنبه به نشر رسید، گفته است که تنها یک بخش کوچک ۱۶ درصدی پناهجویان از یونان به ترکیه بازگردانده خواهند شد. او علاوه کرده که آن عده از مهاجرانی که خواهان برگشتن به وطن خود اند و آنهایی که تقاضای پناهندگی خود را پس گرفته اند، نیز شامل این بخش کوچک ۱۶ درصدی اند.

مارییا ستفروپولو، که اخیراً از مقام ریاست اداره امور پناهجویان یونان خارج شده است، گفته است که این اداره تصمیم گرفته است تا ۲۲۰۰ سوریه ای را به ترکیه باز گرداند. به قول وی برخی از این آوارگان سوریه ای در برابر این تصمیم اعتراض حقوقی کرده اند و روند بررسی پرونده شان “بسیار خوب” است.

اتحادیه اروپا در ماه مارچ ۲۰۱۶ توافقنامه ای را در رابطه با پناهجویان با ترکیه عقد کرد. به اساس این توافقنامه، ترکیه پناهجویانی را که از این کشور به جزایر یونانی در دریای اژه می‌رسند، دوباره باید بپذیرد. اکثریت این پناهجویان از کشور درگیر جنگ داخلی سوریه اند.
این توافقنامه مورد اختلاف با آنکارا تا کنون، در کاهش مهاجرت ها به یونان، به گونه گسترده ای هدف خود را برآورده ساخته است. ستفروپولو در مصاحبه اش با روزنامه یونانی افزوده است که یونان، به خاطر مقررات نافذ در اتحادیه اروپا، نمی‌تواند مهاجرانی را که قبلاً وارد این کشور شده اند، از خاک خود بیرون کند.

در جزایر یونانی در حوزه دریای اژه هزاران نفر در شرایط دشواری در اردوگاه های پناهجویان زندگی می‌کنند. در این اردوگاه ها، که ظرفیت به مراتب کمتری برای جذب پناهجویان را دارد، به ویژه زنان و کودکان در وضعیت بدی قرار دارند و حتی مورد اذیت و آزار جنسی قرار می گیرند.

کلید واژه ها