فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

احضار تعدادی از کارگران هفت تپه به دادگاه

رادیو امید | 11:29 - 17.03.2018

امروز شنبه ۲۶ / ۱۲ ‌ / ۹۶ بار دیگر تعدادی از نمایند گان کارگران، از طرف دادستانی به دادگاه احضار شدند.

اقایان اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بسحاق و رمضان علیپور امروز از طرف دادستانی شوش به دادگاه احضار شدند
احضا‌ر و فشار بر فعالان و نمایندگان کارگران هفت تپه از طرف دادستانی شوش در حالی صورت می گیرد که کارفرمای شرکت و مسئولین شهری پس از اعتراض و اعتصاب مکرر کارگران تعهد کردند که مطالبات کارگران را بپردازند اما تاکنون و در حالی که چند روزی به انتهای سال باقی نمانده است به تعهدات خود  عمل نکرده اند و کارگران با وجود نزدیکی عید همچنان برای گرفتن مطالبات خود معترض هستند.

گفتنی است که، بودجه ایران بجای اینکه صرف آبادی و پیشرفت کشور شود، صرف کمک به گروههای تئروریستی، دخالت در سیاستهای داخلی کشورهای همسایه، و بخشی نیز بصورت اختلاسها از طرف مسئولین رژیم از کشور خارج می شود. ومعترضین به این موارد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و…به حبس محکوم می شود.

کلید واژه ها