فرم درخواست کمک مالی

آخرین اخبار
رادیو امید

آژانس پناهندگان سازمان ملل استرالیا را به عهدشکنی (دروغگویی )در عمل به تعهدات خود در خصوص پناهجویان مانوس و نائورو, متهم کرد

رادیو امید | 19:21 - 31.07.2017

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز گذشته بیانیه ای شدیدالحنی علیه سیاست های ضدبشری دولت استرالیا در ارتباط با پناهندگان مستقر در جزیره نائور و پی ان جی صادر کرد.

متن اعلامیه:

سیاست استرالیا برای بررسی برون مرزی وضعیت پناهندگان در نائورو و پی ان جی، که مانع از اسکان آنهایی که بدون ویزای معتبر و از طریق قایق آمده در خاک استرالیا می شود، مدیدی است که باعث رنج اجتناب پذیری شده است.

بعد از چهار سال هنوز بیش از ۲۰۰۰۰ نفر در شرایطی ناپذیرفتنی رنج می برند. خانواده ها از هم گسیخته شده و بسیاری با آسیبهای روانی و فیزیکی دست و پنجه نرم می کنند.

نوامبر گذشته، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در پرتو این وضعیت انسانی ناگوار، بطور استثنائی موافقت کرد که در پی موافقت دوجانبه استرالیا و آمریکا به انتقال پناهندگان به ایالات متحده کمک کند. ما با این شرط موافقت خود را اعلام کردیم که استرالیا پناهندگان آسیب پذیری که پیوند خانوادگی نزدیک در استرالیا دارند در این کشور اسکان داده شوند.

اخیرا کمیساریای عالی سازمان ملل اطلاع یافته است که استرالیا این گروه از پناهندگان را نمی پذیرد و اینکه آنها و دیگر پناهندگان ساکن در نائورو و پی ان جی اطلاع یافته اند که یا می توانند در همانجا بمانند و یا در کامبوج یا ایالات متحده اسکان داده شوند.

این بدین معنی است که کسانی که مثلا شرایط بیماری حاد دارند یا در معرض تجربه های وحشت آوری مانند تعرض جنسی بوده اند نمی توانند از حمایت اعضای خانواده نزدیک شان در استرالیا بهرمند شوند.

برای ممانعت از تاخیر در این امر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل چاره ای جز تایید انتقال پناهندگان ساکن در پی ان جی و نائورو به ایالات متحده ندارد، حتی آنها که اعضای خانواده نزدیک در استرالیا دارند.

شکی نیست که این افراد آسیب پذیر که بیشتر از ۴۴ سال در معرض چنین شرایط تنبیهی بوده اند باید به اعضای خانواده شان در استرالیا ملحق شوند. این کاری انسانی و منطقی است که باید انجام شود.

تصمیم دولت استرالیا برای محروم کردن این پناهندگان از امکان الحاق به خانواده های شان در استرالیا مغایر با اصول بنیادین اتحاد خانواده و حفاظت از پناهندگان و همچنین وجدان عمومی است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کاملا نیاز برای جلوگیری از غرق شدن پناهندگان در دریاها را تایید می کند و راهکارهای جایگزینی در مقابل سفرهای خطرناک و سوءاستفاده قاچاقچیان انسان دارد. ولی بررسی پناهندگان در خارج از مرزها، سیاستی که استرالیا در پیش گرفته، تاثیر مخرب بسیار زیادی داشته است. تناقض بنیادین بین ممانعت از غرق شدن انسانها در دریا و بدرفتاری با آنها در روی زمین وجود دارد.

استرالیا سنت انساندوستانه قابل افتخاری دارد که در خود را به شکل مساعدتهای خارجی درازمدت و برنامه طولانی اسکان پناهندگان نشان داده است. از استرالیا تقاضا می کنم تا فورا به این شرایط مخرب در مراکز فرامرزی بررسی پناهندگان خاتمه دهد، راهکارهایی پیش پای قربانیان بگذارد، مسئولیت کامل را برعهده گیرد، با ما برای پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از غرق شدن انسان ها در دریا همکاری کند و به آنهایی را که نیازمند هستند تحت پوشش حمایتی اش قرار دهد.

در زمان حاضر که سطوح بیسابقه ای از رانده شدن در جهان وجود دارد بسیار حیاتی است که همه ملل بازماندگان جنگ و شکنجه را تحت چتر محافظتی شان قرار دهند نه اینکه مسئولیت های شان را به دیگران محول کنند. پناهندگان، به عنوان بشر، مستحق بیش از این هستند.

کلید واژه ها